Skrifttypar

På denne sida finn du ei oversikt over skrifttypane du kan velge mellom. 
Har du spørsmål om skriftypane? Ta kontakt!

Alternativ 1: Aldine
Alternativ 2: Arial
Alternativ 3: English Hand
Alternativ 4: Goudy Sans
Alternativ 5: Amazon
Alternativ 6: Murray Hill
Alternativ 7: MV Boli
Alternativ 8: Antiqua
Alternativ 9: Times New Roman
Alternativ 10: Avant Garde
Alternativ 11: Biloxi Script
Alternativ 12: Clarendon
Alternativ 13: Futura Condensed
Alternativ 14: Gasalt
Alternativ 15: Sovereign
Alternativ 16: Zapf Chancery